ИЗ „БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ”

Кръстьо Кръстев

Опълченци от Хаджи Елес (дн. гр. Първомай) и Хаджиелеско са Петър Черкезов и Иван Ганчев.

Иван Ганчев попада във взвода на Стефан Стамболов - бъдещият премиер на България. Именно Стамболов го назначава началник на жандармерията в Хаджи Елес, вземайки предвид воинската му доблест. Ганчев има заслуга за разгромяване то на част от бандата на Сенклер. Много ловко влзиа в дирите на Ибрахим ага и ордата му. Изправя се очи в очи с разбойника… Със замах отсича главата на османлията, посолява я, пъха я в торба и изпраща армаган на султана.

Друг опълченец е Петър Черкезов, фелдфебел от руската армия. По руски образец носи брада и мустаци. Той е първият управител на Хаджи Елес след Освобождението. Народен представител в парламента. Ползва се с авторитет и уважение сред жителите на нашия край. Покровителства добротата и човещината, а се отвращава от пошлостта и проклетията. Предава Богу дух в 1924 г. Живее с възможната минимална държавна пенсия.