ТРОХИ ОТ ХЛЯБ

Петко Огойски

***

Подигравачът, присмехулникът, има най-безплодната позиция. За да опръска другите с кал, той трябва постоянно да стои в локвата.

***

Хлябът е сладък само, когато е награда за труда ни. Ето защо на селянина се услажда и сух залък, докато на други места го преглъщат с толкова гарнитури.

***

Каквито и начинания да предприемаш, един материал ти е най-основно нужен; трайна и действена решителност.

***

Славянствотто е най-жизнената песенна и легендарна струя сред земното ни население. Богатството на фолклора - песни, приказки, легенди, вярвания и суеверия, отдавна е надминало по нравствената си целесъобразност гръцката и римската митология.

***

Моите корени са в земята чрез родителите ми. Моите клони растат към бъдещето чрез децата ми. В настоящето стои само дънерът ми, за да опитват на него брадвите си…

***

Трудно се поддържа днес приятелството. Повечето от хората не са склонни на хоризонтални отношения! Водени от своя прагматизъм, те или ти се подчиняват, или искат да те подчинят, докато моето държание предполага равенство.

***

Как чудесно и радостно е да обичаш народа си, обществото си!… И как жестоко трудно е да обичаш единиците, които го съставляват!

***

Градът е и ковачница за личности, но най-вече е и мелница за болшинството. Залутан из еднообразните блокове, входове, стълбища, врати, - човек изгубва чувството си за собственото присъствие в света.
Само фирмичката с името ти на вратата те отделя от останалите, колкото „Иван Георгиев Иванов” е различно от „Георги Иванов Георгиев”.

***

Земята храни тялото ми, но ме иска всеки ден сгърбен от труд над себе си.
Небето е селище на моя дух. То ме приема с изправена глава.

***

Не винаги богатството е щастие. Щастието не се притежава, то се изживява.

***

Светът се представя пред отделния човек винаги такъв, какъвто той е способен да го види.

***

Човек, без определена цел или идея в живота, е като материя в четвъртото агрегатно състояние.

***

Космополитизмът в изкуството е състояние на обществена безтегловност на твореца.

***

Въстанието е винаги гръмовна песен на правдата. Неправдите не въстават.

***

Светът трудно поправя недъзите си, струва ми се, главно затова, че реагира не на причините от които идват лошите следствия, а само на следствията.