Неделчо Неделчев

Неделчо Неделчев е роден на 06. 07. 1950 г. в град Добрич (Толбухин). Завършил е специалност История във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 1979 г. От 1981 до 1984 г. е редовен аспирант по Стара история - египтология в Института по тракология към БАН. През 1984 г. защитава дисертация пред СНС по Стара и средновековна история, археология и етнография и получава научната степен “кандидат на историческите науки” (доктор по история ). От 1984 г. до 1996 г. работи в Центъра за древни езици и култури в Софийския университет до неговото закриване през 1996 г. От 1992 до 1996 ръководи Центъра. От 1990 г. е старши научен сътрудник II степен. През 1997 г. е избран за доцент в ШУ “Еп. Константин Преславски”, където преподава Древна история и Тракология до септември 2010 г. От септември 2010 г. е на работа в Бургаския университет “Професор д-р Асен Златаров”. Основните му дисциплини са Стара история и Тракология. Научните му интереси са в областта на Древната обща история. Това са: проблемите на създаването на държавата, на преходният период към държава, на додържавните и държавните институции в Древния изток и в останалите общества от Стария свят. Като представител на Шуменския университет участва със студентски кръжок, съвместно с археолози от РИМ Шумен, в разкопките на Тракийски некропол при село Ивански и на светилище на Тракийския Херос на Мармарития при село Мадара, недалеч от Мадарския конник.


Публикации:


Критика:

КНИГА ОТ ПЕПЕЛ ІІ/ брой 40 май 2012