Лилия Захариева

Лилия Захариева е родена в Свиленград. Гимназия завършва в Стара Загора. Магистърска степен по история придобива във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Работи като главен експерт в Държавен архив - Стара Загора. Пише върху историята на институции, учреждения и значими личности, предали документи от личен произход в Старозагорския архив. Публикува статии във в. “Старозагорски новини”, „Чирпански новини”, специализираното списание “Архивен преглед” и др.


Публикации:


Публицистика:

145 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО В ЧИРПАН/ брой 40 май 2012

МИХАИЛ КОЧЕВ НЕ Е ЗАБРАВЕН И ДНЕС/ брой 42 юли 2012

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ И ДРУЖЕСТВА НА ЖЕНИТЕ В ЧИРПАН/ брой 46 декември 2012

НЕ ПРИЗНАВАМ ДРУГ БЕЛЕГ НА ПРЕВЪЗХОДСТВО ОСВЕН ДОБРОТАТА/ брой 48 февруари 2013

САМАРСКОТО ЗНАМЕ ОБЕДИНИ БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ И РУСКИТЕ ВОЙНИ/ брой 49 март 2013

ЙОРДАН КАПСАМУНОВ - КМЕТЪТ С ТРИ МАНДАТА, ОБНОВИЛ СТАРА ЗАГОРА/ брой 51 май 2013

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА/ брой 61 април 2014