Никола Алтиев

Никола Алтиев е роден е в гр. Велес. Живее и работи в гр. Скопие. Пише и поезия за деца и възрастни. Представен е като поет в почти всички македонски вестници и списания. Автор е на множество поетични книги. Носител е на македонски награди за поезия.


Публикации:


Поезия:

ДА ДОЙДЕШ ДО ОНЗИ СВЯТ/ превод: Владимир Луков/ брой 40 май 2012