ЕСЕН

Кристоф Клаусенер

превод: Кръстьо Станишев

ЕСЕН

Нека не въздишаш,
нека не говориш,
нищо да не пишеш,
нищо да не сториш.

Стихнал в самота -
чакай есента
с дървесата вън,
замълчал насън,

в светлината бледна,
за да видиш как
бавно пада пак
ябълка последна.


ЩОМ КОПНЕЖ И МЪЛЧАНИЕ

Щом копнеж и мълчание
в любовта се съединяват,
моите мисли узнават
как се свежда звездата
и разкрива душата
на света чрез познание.

О, бъди ми мълчание,
във копнежа нахлуващо,
във кръвта ми танцуващо
със космическа мощ!
Чуй цигулката в нощ,
просветлена ликуващо!


ЧУДО

Каквото никога не ме споходи
през моите дни,

каквото никога с чудна мелодия
не ме озвъни,

каквото никога не зърнах мило
е тук - дори

и каквото не беше се сътворило
се сътвори…


ДНЕС И УТРЕ

Днес парче метал,
утре - пръстен чуден.
Какавида - днес,
утре пеперуда.

Семе днес, а утре
строен дъб отвън.
Днес копнеж, а после
сбъднат сън.


ОБЛАК ДА БЪДА

Трябва ли да се възнася
повече слънчев блясък
и надалеч да сияе?

Възжелах благослов,
вали дъжд от любов,
облак да бъда желая.


ПАРИЖКО РОНДО

Танцува - спотаен във теб - всемирът,
от нощ дълбока до звезда сияйна…
Неизразима е мощта безкрайна:
от нощ дълбока до звезда сияйна…
Танцува - спотаен във теб - всемирът.


ТАКА И ТВОЙТА ПЕСЕН РАЗЦЪФТЯВА

Щом Бог със песен любовта възславяше,
светът бе нейно ехо в тих простор,
и през безчетни нощи се сражаваше,

да е видян от Отческия взор.
Но огнен химн не се дочу тогава,
звездите само пееха във хор.

Така и твойта песен разцъфтява,
затваря се ритмично в кръг унесен.
Бог в нас е, ние - в Неговата песен,

и в Неговата светлина, и слава.