Константин Ушински

Константин Дмитриевич Ушински, 19. 02. (2.03.)1824 - 22.12.1870) е знаменит руски педагог; основоположник на научната педагогика в Русия. Роден в град Тула в семейство на участник в Отечествената война 1812, дребен дворянин. Майка му умира, когато е 12-годишен. В семейството получава добро възпитание. Расте сред живописна природа - в чифлик край град Новгород-Северски, Черниговска губерния, завършва местната гимназия и юридическия факултет на Московския университет (1840-1844). На 22 г. е поканен за професор в ярославския Демидовски лицей. Принуден е да го напусне през 1850 г. Работи в департамента за чужди изповедания в Петербург (1850-1854), публикува статии в „Современник” и „Библиотека для Чтение”. Преподава в Гатчинския институт за сираци (1854-1859), после е инспектор на института благородни девици Смолни (1859-1862). Редактира списанието на министерството на народната просвета. От 1862 до 1867 г. живее зад граница, където създава известните си писма „Педагогическо пътуване из Швейцария”. Издава учебните пособия от енциклопедичен характер за началното образование „Детски свят” (1861) и „Родно слово” (1864), както и труда „Човекът като предмет на възпитанието, опит за педагогическа антропология” (2 т., Санкт-Петербург, 1868 - 1869). Автор на множество къси разкази за деца, много от които са шедьоври на руската литература за деца. Умира в Одеса, погребан в киевския Видубецки манастир.


Публикации:


Литература за деца:

ПРИКАЗКИ/ превод: Ангел Кралийчев/ брой 40 май 2012

ПРИКАЗКИ/ брой 40 май 2012