ГЕРГЬОВДЕН

Йордан Стубел

ГЕРГЬОВДЕН

Ой, червен Великден
и зелен Гергьовден!
Ти накити двора,
къщата, обора,
старите икони
със върбови клони.
Ти обходи всички -
и цветя, и птички,
паши и ливади,
и овчари млади.
Лозето с лозари,
бели сиренари
и децата малки
с чудните пищялки.
Най-обходи вече,
близко и далече,
нивите със жито-
да растат честито!


СВЕТИ ГЕОРГИ

Ранила е със росата,
с птичките в гората,
ранила е с песенчица
ясната зорница.
Ранила е да обади
на поля, ливади,
на посеви, на кошари,
още на овчари,
на стадата
и децата,
на моми и булки
преди слънцето в гората
да навържат люлки,
всяка порта да отвори
и поклон да стори.
Че със конче подковано
утре рано-рано
Свети Георги ще обиди,
всички ни да види -
ниви, синори зелени,
жито и ечмени,
къща, кошери и стока,
и земя широка.
Всички да дари богато
със гергьовско злато.


БЛАГОДАРСТВЕНА ПЕСЕН

Ти ни прати лято благодатно,
много плод и много жито златно
и трева на паши и ливади,
по кошари все овчари млади.

Ти ни прати песен по нивята,
здраве, бодрост, радост на децата.
Затова под всяка родна стряха
весело отдъхна сиромаха.

Днес те славим, Боже, със молитва,
та да няма кръв, да няма битва,
мир да грейне вредом по земята
и любов небесна във сърцата!