Николай Данчев

Професор Николай Данчев е роден на 12.08.1941 г. в гр. Сливен. Завършил е Софийския университет, специалност философия. Преподава диференциална психология и народопсихология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 40 години живее в Габрово. Автор на “Психология на промяната” /2001/, “Психология на българина” /2001, 2002, 2005/, “Психология” /2003/, “Общуването: Едно народопсихологическо изследване. Още веднъж за характера и начина на мислене на българина. Съдбата на националния ни характер. Психология на новата ни история” /2005/, “Психология на всекидневието”, “Психология на националния характер” /2006/ и др.


Публикации:


Публицистика:

ИЗ „ПСИХОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ХАРАКТЕР”/ брой 5 януари 2009

СЪДБАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ХАРАКТЕР/ брой 6 февруари 2009

ТРЕВОГИТЕ НА БЪЛГАРИНА/ брой 8 април 2009