МИНА ДЕН ВЕЛИКДЕН

Йордан Стубел

Мина ден Великден
и препусна цветен
Свети Георги летен.
Конят му превари
рано по тъмница
ясната зорница.

Изкласиха ниви,
цъфнаха поляни
с гороцвет постлани.
Утре Свети Георги
ще дари богато
нивите със злато.

А след него рано
по гори, ливади
все девойки млади
ще припеят песни
да растат честито
и деца, и жито.