ИЗВОРЪТ

Даниел Турча

превод: Огнян Стамболиев

Пепелта на Книгата свещена се разнесе
                                             по въздуха.
Помислиха си - смъртта няма
                               начало и край,
                               сродена с вечност.
Нека оплачем един лист от есента -
                                      най-мислещият!
Ятата на птиците знаят
големия кръг
горе -
най- точното място -
                        където облакът страда.