НАСТАВЛЕНИЕ

Валтер Грос

превод от руски: Георги Ангелов

Казаха ти:
сложи, когато си тръгваш,
хлябa обратно в шкафа,
излей остатъка от млякото,
ще е вкиснало,
когато се върнеш;
хвърли парчето кашкавал на площадката
пред къщи,
ще го намерят птици,
затвори кутията
и след като минеш през пруста, затвори
вратата.

Но ти ще постъпиш така:
ще оставиш хляба на масата,
каната с мляко - на сянка,
ще покриеш
парчето кашкавал с влажна кърпа,
ще оставиш кутията отворена,
и след като минеш през пруста, ще разтвориш
вратата,
защото онзи, който ще дойде след теб,
прекрачвайки прага -
е твой брат.