Маргарита Павлова

Маргарита Павлова е родена на 2.12. 1969 г. в град Кърджали. Автор е на детски приказки и стихове за деца и възрастни. През 1999 г. издава поетичната си книга “Луна за утре”, а през 2009 г. детската книжка „Сезоните” със стихчета и гатанки /издател СОУ”Петко Р. Славейков”, Кърджали/. Нейните „Приказки и гатанки” / 2010/ е издадена на брайл от Националното читалище на слепите „Луй Браил”, София. Тулската библиотека за слепи в Русия издаде нейни приказки в три варианта: плосък печат, с шрифт на брайл и като звуков файл. Детската й книжка „Приключенията на Златноелечко” /2012/ съдържа 12 занимателно-образователни приказки.


Публикации:


Литература за деца:

ЩУРЧЕТО СЪС ЗЛАТНОТО ЕЛЕЧЕ/ брой 39 април 2012

ЗЛАТНОЕЛЕЧКО И ПЧЕЛАТА МЕДОВИНА/ брой 44 октомври 2012

ЗЛАТНОЕЛЕЧКО И КАПЧИЦАТА ИСКРИЦА/ брой 63 юни 2014

БУРАН И СЛЪНЧИЦА/ брой 79 декември 2015