БИЙТЕ, ВЕСЕЛИ КАМБАНИ!

Йордан Стубел

Бийте, весели камбани,
по села и градове,
Ден Господен ни зове.
Обич във сърцата грее,
тръпне от небесен плам
чудно светналият храм.

Там деца, бащи и майки
пред олтарните врати
със молитва на уста
песни радостни възнасят
светла богомолна вест -
Бог Исус възкръсна днес!