ЗАЩО ВЯРВАМ ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Красимира Василева

Истинската вяра не се нуждае от декларации - както е казано в Новия завет, тя и нейните носители се познават по делата.Но като хора, живели дълго в пресата на атеизма, имаме голяма нужда да говорим по този въпрос, още повече сега, когато предстои целият свят да отпразнува Възкресение Христово.
Вярвам в Бога, защото през целия си живот съм изпитвала мъчително неудовлетворената потребност да вярвам - във вечността на доброто начало, във високия и благороден смисъл на битието ни, в безсмъртието на духа. Приемайки Бог, човек може да си обясни тайната на създаването на света, както и своето предназначение в него.Тогава той намира нравствена опора и основания за съществуване - да развива и усъвършенства своя дух, да живее в съгласие с Божиите наставления и в рамките на земния си живот да докаже, че е достоен да следва високия пример на най-великия сред хората - Исус Христос.
Какво е животът ни, ако не е изпълнен с нищо друго, освен с материализъм? Защо се раждаме, трудим се, ламтим за блага и удобства, след като ще умрем и прахът ни ще се пръсне във вселената? Разбира се, като съвременни хора ние сме скептици, а и комунизмът е натрупал у нас висока стена от предубеждения към религията. И все пак, научните теории, на които се основаваше, бяха опровергани - никаква еволюция на маймуната в човек не е възможна, защото човечеството никога не е наблюдавало подобна метаморфоза, а и неговите упорити опити да съзададе жива материя не се увенчават с успех. Великото творение на Бога-вселената и живите същества в нея, са първото доказателство за съществуването Му. Второто е Библията, вечната книга, която съдържа отговора на всички въпроси, които биха могли да се родят в човешкия ум, и чиито пророчество се сбъдват. Само че десетилетия Библията беше забранена за нас книга, поради което поколения наред оставаха духовно слепи. И третото велико доказателство - това е раждането и възкресението на Исус Христос, богочовека, който през краткия си живот доказа, че нравственият кодекс, който се съдържа в Библията, може и трябва да бъде следван от човеците в плът и кръв. И показа на целия свят евангелската истина, че “Живи ли сме, мъртви ли сме, Господни сме.” Всичко добро, светло и благородно, всичко гениално, което човешката цивилизация е създала, е плод на вярата в Бога и на християнството. Всичко, което ги е отричало, е донесло безбройни нещастия.
Сега ние се връщаме към вярата като блудния син към своя баща. Носим запалена свещ - за покаяние, за измолване на милост и Божия благодат. И имаме правото наред с всички християни в света да кажем :”Христос воскресе! Воистина воскресе!”. Но и да научим поколенията след нас, че Великден не е трапеза с яйца и козунаци, а велика победа над смъртта и най - голямото тържество на Вярата, Надеждата и Любовта!