НЕ ВЯРВАМ

Лариса Гениюш

превод от белоруски: Найден Вълчев

Не вярвам, не вярвам, че в зимите гасне
цъфтялото в майски захлас,
не вярвам, че вече далече от нас е
живялото в песните с нас.

Там щурият вятър сватосваше сватби,
светът бе от слънце огрян,
звездите в небето искряха от радост
и Месечко беше пиян.

Не вярвам, че нашите утрини ясни
крило ще прекършат, и глас,
не вярвам, не вярвам, че стихва и гасне
живяло в песните с нас.