МОМА ПРЕСИЧА ПЪТЯ НА КОЛЕДАРИТЕ

Окъсняхме, осъмнахме,
ой, куладе ле, мой куладе ле!
Мома мина през пътя ни –
чи е бяла и червена,
бяла и червена, като ябълка;
чи е тънка и висока,
тънка и висока, кату конопа.
В ръка държи бял бакър,
чи утива на студен извор.

Село Телериг, Балчишка община.
Изпял: Стоян Георгиев Колев – 57 години.

Записал: Стефанов, Иван Симеонов. Коледни песни и благословии от Добруджа. Дипломна работа, 1987, №1. – Архив по български фолклор на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Песента е изпратена на списание ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ от Ваня Колева.