БОЖА МАЙКА ТЪРСИ КРЪСТНИК ЗА МЛАДА БОГА

Стани, нине, господине.
Замъчи са Божа майка
от Игната до Коледа.
Роди Бога сая вечер,
че го юзе Божа майка
в свилни скути позлатени,
та го люшна низ гердана,
низ гердана, въз Юрдана.
Кого стигна, кого срещна?
Срещнала е свет’Илия.
Отговаря Божа майка:
– Хвала Богу, свет’Илия,
моя молба – твой ифтене,
дай ми кръстник Младим бога.
Ютговаря свет’Илия:
– Хвалим Богу, Божа майка,
не смеем във ръце фана
ют Ивана Кръстелника –
той е кръстник земя и бог,
той ще кръсти Младим бога!
Па го юзе Божа майка
в свилни скути позлатени,
кого стигна, кого срещна?
Срещнала е свет’Ивана.
Отговаря Божа майка:
– Хвала Богу, свет’Иване,
моя молба – твой ифтене,
дай ми кръстник Младим бога.
Зарадвал се свети Иван,
запретна си бели ръце,
бели ръце до лактите
и взе Бога у левица,
кир босилек – у десница,
чи го носи в нови църкви.
Нови църкви мир’немаха –
Бог създаде, мир’потече!
Миросаха Младим бога,
миросаха, кръстосаха,
турифа му Боже име,
Боже име – самси Господ,
да си държи земя й небо.
Чудила се Божа майка,
щу да дари свет’Ивана…
Дарила го тънка риза –
тънка риза копринена,
с есен месец припасана,
с дребни звезди покапана.
Вам си пеем – Бога хвалим,
от Бога ви много здраве!

Село Буховци, Търговищко.
Изпял: Павел Събев – 75 години. Записал: П. Ев. Стефанов, 1930 г.

Из: Качулев, Иван. Народни песни от Североизточна България. Том 2. София, 1973, с. 15, № 10.

Песента е изпратена на списание ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ от Ваня Колева.