ЕПИГРАМИ

Петър Краевски

ДЕНОМИНАЦИЯ

Безименни и знатни
тихо-тихо
талантите си златни
осребриха.


МОДЕРНИСТИ

Задрямах насред редовете.
Сънят ми – кошмарен!
Пегаси, Пегаси в полето…
И рев на магаре.


ПОСТМОДЕРНИСТИ

С поезията здраво се кодошихте.
С поезията и ще се прочуете.
Когато тя изтърка си галошите,
изхвърлихте ги, без да я събуете.


РЕАЛИТИ ШОУ

Тъй ще отсъдя аз – непризнатия
и без ценз:
Много е лесно да бъдеш новатор
по лиценз.


АЛО, ЖУРНАЛИСТА!

За твойте словесни откоси
си имаме отговор прост:
задаваш ли много въпроси,
ще станеш и ти под въпрос!


МОРЕ Е ЖИВОТА

Всеки днес е морски навигатор
на съдбата ти – моряшката:
пожелае ти попътен вятър,
па ти духне под опашката!


ПОЛИГЛОТИ

Все сме си лика-прилика,
като близнаци сме даже –
знаем по десет езика,
няма какво да си кажем.


НАУЧЕН ПОДХОД

С екип от биолози стари
клонирахме едно магаре
и се получи чуден резултат –
клониран депутат!


ПАРЛАМЕНАРЕН КОНТРОЛ

Съвестта ми нервно диктува
в плен на вездесъщата скептика:
докато мъдрият се намъдрува,
глупакът ползва право на реплика.


ДЕПУТАТ

Участва в дебата
разгърден и потен.
Работи с устата.
Умът – безработен.