Мирча Сандулеску

Мирча Сандулеску е румънски поет и публицист, емигрирал в Канада през 80-те години, по време на т.н. „Златна епоха на Николае Чаушеску”.


Публикации:


Публицистика:

СЪСЕДСТВОТО - АГРЕСИЯ ИЛИ НАЧИН ЗА ОБЩУВАНЕ / превод: Огнян Стамболиев/ брой 39 април 2012