MЛАДОСТТА ПРЕСТАНА ДА СЕ СЛУЧВА В МЕН…

Петър Краевски

***

Младостта престана
да се случва в мен.

Отшумява
литургията на светлината.

Мракът е разумен
и всеопрощаващ
дъх -

идва
да ме утеши.

—————————–

***

Пазя ключове
за отдавна сменени брави.

Надеждата,
че миналото е възможност
ме отключва.

—————————–

***

Персеиди над Термопилите!

По калидрома - местен Ефиалт
превежда армията от туристи.

За гордите наследници на Леонид
щастливите звезди са падащи.

—————————–

***

Пренебрежимото
тегло на светлината
бавно зрее
в сока на плода.

Натежава есента
и в твойте клони.

Колко грама щастие
ще понесеш?

—————————–

***

Слънцето в очите й -
светлина в светлината.