ИЗ „ГЪРЦИЯ”

Александър Суцос

превод: Кръстьо Станишев

Гърция ведно с Русия да живее - две сестри
нека те държат в единство синовете си добри,
нека Гърция - руснака и Русия - гърка, брата
да почита и обича като своя майка свята.