Лев Плоткин

Професор Лев Абрамович Плоткин (28.12.1905 (10.01.1906), Гомел, Белорусия -1978, Ленинград) е съветски литературовед и критик от еврейски произход. Завършил филологическия факултет на Воронежкия университет (1930). Публикува от 1930 г. Член на Комунистическата партия от 1939 г. Автор на книгите „Д. Ив. Писарев и литературно-обществено движение на 60-те години” (1945), „Д. Писарев” (1940, 1945), „Литературни очерци и статии” (1958), „Партия и литература” (1960), „Творчеството на Вера Панова” (1961), „Д. Ив. Писарев. Живот и дейност” (1962). „Литература и война” (1967), „Даниил Гранин” (1975), „Писател и епоха” (1981), „За руската литература” (1986). Писал по проблеми на сатирата, романа-епопея, за творчеството на Чехов, Горки, Куприн, за съветската литература, за темата за войната в литературата. Бил е директор на Института за руска литература (”Пушкиновия Дом”). Живял в Ленинград.


Публикации:


Публицистика:

ИВАН НИКИТИН/ брой 39 април 2012