Теодор Вергов

Теодор Вергов е роден през 1993 г. в град Пловдив, но година по-късно семейството му се премества в село Първенец, където живее и сега. Завършил е ОУ “Св. Св Кирил и Методий” в Първенец. Учи в СОУ “Св. Патриарх Евтимий” - Пловдив в паралелка с усилено изучаване на немски език.


Публикации:


Проза:

ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК/ брой 39 април 2012