ЧУДНИЯТ КОНЦЕРТ

Христо Радевски

Ти в гората излезни
сутрин рано, рано, рано.
Тихо нейде застани,
застани и слушай само.

И ще чуеш как звънти,
сякаш е от струни цяла.
Туй не ще го чуеш ти
в никоя концертна зала.

Всеки глас и инструмент
разни висини си взима.
И не виждаш диригент,
а съзвучност пълна има.

Туй оркестър е и хор
от безбройни птици пойни.
Екне чистият простор
от напевите им стройни.

Но да стане всеки звук
в песен хубава и строга -
много труд е нужен тук,
репетирано е много!