ИДАТ ВИ ДОБРИ ГОСТИ

Протекла е, протекла е

кална вода – мътна вода, (2)

чи повлече, чи довлече

дърво дафиново.

На дървото, на дървото

мома Ангелина (2).

На ухо й – китка чифтлия, (2)

във ръка й – хурка писана. (2)

Отворете златни порти,

чи ви идат добри гости,

добри гости – куледари.


Село Телериг, Балчишка община.
Изпял: Стоян Георгиев Колев – 57 години.
Песента се изпълнява пред вратата на дома, в който ще влязат коледарите.

Записал: Стефанов, Иван Симеонов. Коледни песни и благословии от Добруджа. Дипломна работа, 1987 – Архив по български фолклор на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Песента е изпратена на списание ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ от Ваня Колева.