Георги Кирков

Георги Йорданов Кирков - Майстора (15.08. 1867, Плевен - 25.08. 1919, София) е български публицист, политик, профсъюзен деец, оратор. Учи в Плевен (1879), после в Русия - Александровската гимназия в град Николаев (1879-1886), където издава първите си две книги с поезия. След завръщането си в България живее в Габрово (ученик в Априловската гимназия), Търново (помага на Цани Гинчев в издаването на сп. „Труд”), Русе (участва в редактирането на сп. „Развитие”), учител е в село Мъртвица (Подем) и Плевен, сътрудничи на редица списания. Завършва Школата за запасни офицери в Плевен (1890). Участва в Балканската война. учи картография в Австрия (Виена) - 1892-1895, където се включва в работническото профсъюзно движение. Член на БРСДП от 1895 г. като подкрепя Димитър Благоев; от 1898 - член на Централния й комитет . От 1897 г. започва издаването на в. „Работнически вестник” (издава се в Казанлък 1897-1899; от 1899-1900 - в Стара Загора, от 1900 - в София), в който активно публикува своя публицистика и сатира, част от която издава по-късно в книгата си „Дремиградски смешила” (1900). Противник на идеята за класово сътрудничество, след 1903 г. - в БРСДП (т.с.) Обявява се активно срещу участието на България в Първата световна война. Бил е народен представител от 1901 г. Основоположник и секретар на Общия работнически синдикален съюз (ОРСС). Участва в Щутгартския (1907) и Копенхагенския (1910) конгрес на ІІ Интернационал; в ІІІ Цимервалдска конференция в Стокхолм (1917). Посреща с ентусиазъм Октомврийската революция. Умира на 52 г. Посмъртно са издадени „Избрани произведения” (т. І-ІІ. 1950-1951), „Избрани фейлетони и хумористични разкази” (1965; 1967), „Дремиградски смешила” (ІІ изд. 1973), „Разкази, фейлетони, статии” (1975) и др.


Публикации:


За Георги Кирков:

МЯРКА ПО „ЧЕРВЕНИЯ КАНТАР” НА МАЙСТОРА/ автор: Иван Ангелов/ брой 38 март 2012

ЗА НОВИТЕ „ДРЕМИГРАДСКИ СМЕШИЛА” И ЗА НОВИТЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЗООЛОГИЯ НА МАЙСТОРА/ автор: Иван Ангелов/ брой 38 март 2012