Росен Борисов

Росен Димитров Борисов е роден на 13.01.1968 г. в гр. Търговище. Средното си образование завършва в УСП (училище със спортен профил) – гр. Шумен, а висше, Българска филология, в ШУ (тогава институт) „Епископ Константин Преславски”. Има публикации в местни медии. Занимава се с частен бизнес. Автор на две книги – една със стихове и сборник прозаични текстове – които чакат своя издател. Живее в Шумен.


Публикации:


Поезия:

ИЛЮЗИЯ/ брой 5 януари 2009