ПОСЛЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Николай Парушев

Разпродавам си книгите-
трябва да се живее.
Сбогом, нощи немигнали,
сбогом, звездни алеи.

Букинистите втренчено
им разлистват покоя.
Сбогом, мои отечества,
сбогом, пристани мои.

Над кориците матови
здрачът нещо си шепне.
Сбогом, Анна Ахматова,
сбогом, Уилям Шекспир.

И е толкова тягостно,
и е толкова душно.
Сбогом, мили ми Ясенов,
сбогом, ангел мой Пушкин.

Накъде ли ще бягате
в този бит безпросветен?
Сбогом, първи обятия,
сбогом, сънища сетни.

Спят кориците матови
по сергиите ниски.
Ах, бъдете внимателни,
господа букинисти!

2003