БЕЗСМЪРТИЕ

Розалия Александрова

Из подготвената за печат книга „Разговор между гълъби”

БЕЗСМЪРТИЕ

                            На падналите
                           за свободата
                          на България

Сам.
Пред Бога.
И бесилото.
Стръмен
избор.
В стръмен
ден.
Вяра
крачи.
През
сетивното.
Тръгваш си.
Всеопростен.


***

Мечтите
са магнит
за бъдеще.
И нека
бъдат силни.
И добри.
В кристалното
сияние
на утрото.
Миг,
остани!