С ТЕБ СЕ СРЕЩАХМЕ НИЕ ПО ЗАЛЕЗ…

Александър Блок

превод: Димитър Горсов

***

С теб се срещахме ние по залез.
С бавна лодка пристигаше ти.
Любовта ми към дрехата бяла,
приютяваше мойте мечти.

Бяха срещите кратки и тихи.
А пред нас, върху склона стъмен,
вече свещи блестяха и стинеха -
някой там бе от хубост пленен.

Няма отдих от близост гореният,
и не ще се смири в тишина!
С теб се срещнахме в здрач. И смирен бе
онзи шум на камъша край нас.

Днес - ни скръб, ни любов, ни обида!…
Свърши всичко! И в горест изтля
оня бляскав стан - с тъй панихидно
снишен глас, над златни весла.

13 май 1902

—————————–

***

Девойката пеела в хора църковен
за всеки скитник без роден край,
за всеки кораб сред бездни оловни,
за всеки отвъргнат от радост и Рай.

Тъй пеел гласът и летял из купола,
и лъч върху крехкото рамо искрял,
и всеки учудено гледал и слушал
как ангел над белия плат прелетял…

И тръпнел и вярвал, че има радост,
че в пристани всички кораби спят,
че нищият, дълго из чужди край страдал,
в живота си глух е намерил път.

Гласът бил сладък, лъчът бил тънък,
и само встрани от амвона, в хлад,
скърбял младенец, от зла тайна разпънат,
че никой не ще се завърне назад.

Август 1905

—————————–

НЕПОЗНАТАТА

Тук все по здрач над ресторантите
се свлича задух гъст и сух,
в бълвоч пиянски шляпат крантите,
и стене пролетният дух…

А там далеч, в мизерни улички,
сред прах и килнати врати,
кравай блести пред ниски фурнички,
и детски плач слуха гнети.

И все по здрач, през мръсни ями,
край дим, траверси и скрипци,
зад шумен прелез разни дами
се влачат с хитри наглеци.

Там в глух звън от ключалки в лодките
се вплита глезен женски стон.
И безразлично гледа кроткият
щърб месец, в празен небосклон.

Но аз съм пак с другар… И ниско
над чаша всеки е склонен.
И скръбен е, и е безсмислен
дялът ни вял - на спирта в плен.

А покрай нас, сред мазни маси,
сънливи келнери търчат
и гнусни мутри, с глас ужасен,
“In vino veritas” крещят.

И в час уречен пак невинно,
(или това е само сън)
момински стан, под шлейф копринен,
през мътен дим се мярка вън.

И бавно, сред безброй пияници,
тъй крехка и без спътник пак,
присяда прелестната странница
край входа, в синкав полумрак.

И с древни тайни и поверия
пленява чудната игра
на щраусовата феерия
над шапка с траурни пера.

От странна сила омагьосан
аз пак към нея се стремя
и зад воала виждам - в нов сън -
нов бряг и приказна земя.

И сякаш слънце ми е връчано,
и аз го нося като дар,
а вдън душата всяко кътче е
пропито с винен благ нектар.

И щом перата в унес сънен
там се полюшнат, виждам как
очи лазурни и бездънни
цъфтят на приказния бряг…

Дълбоко в мен лежат съкровища
и ключът ми е отреден…
Крещи!… Повярвах ти, чудовище -
на виното сме всички в плен!

24 април 1906

—————————–

***

Солвейг! О, Солвейг! О, слънчев мой път!
Дай ми да вдъхна от теб с пълна гръд!

Долу, в боаза, где буря ечи
виждам зелени и злобни очи.

Ти ли си? Сова ли гледа към мен?
Чий глас се вдига от мрака сгъстен?

Чий отмъстителен плащ, с бърз летеж,
път ми проправя в простора ти свеж?

Зная - в горите ехтят рогове,
пламват полята пред теб в цветове.

Дай да строша тук - от прах, от скали -
огледалата на тия мъгли!

Тролите зли - като в дъжд лих порой! -
в ужас надолу да тънат с див вой!

И да блести пак над мен извисен
в смях и безгрижие златният ден!

декември 1906

—————————–

ЕСЕНЕН ДЕН

В стърнището сами вървим
с теб, мой другарю скромен.
С души - една във друга - бдим
под купола огромен.

Ден есенен е… Тих… Но пак
там гарван, след редица
от гарвани, зове с лих грак…
И кашля зла старица.

Навес процежда синкав дим…
И под навеса сврени,
ятата жеравни следим
в небе, от вихри изранено

Летят те в глух и гол простор,
пищи с див глас водачът.
Защо пищи, защо, защо?
Какви неволи влачи?..

А долу - наниз от села…
Без брой са в здрачината.
Смрачава се… Пълзи мъгла…
Пламти огнец в полята…

О, бедна, горестна страна,
в сърцето ми що значиш?
И как ще смогнеш ти, жена,
това мъртвило да оплачеш?

1 януари 1909 г.

—————————–

РАВЕНА

(Из „Италиански стихове”)

Ти всичко кратко, всичко тленно
погреба и спои с пръстта
и като младенец, Равена,
спиш в шепите на вечността.

Днес роби стоки не пренасят,
до здрач мозайки не редят…
И из базиликите гасне
позлатата… И мирти бдят.

От сластен досег по е нежен
на гробниците мракът свят,
где в зеленеещи ковчези
монаси и царици спят.

Покой мъртвешки тегне в залите,
в хлад сенчест всеки праг е скрит,
та да не би, пробуден, Галла
с взор камъка да прогори.

След тежка бран и след обиди,
следите черен прах втвърди,
та да не може с гняв Плакида
горчив напев да зареди…

Морето отшумя далече,
над вала розов храст цъфти,
та Теодорих в гроба вече
за мъст и бой да не ламти.

А натежалите градини,
къщя и хора, като в сън,
долавят тих глас на латини
в медта, с едва пробуден звън.

И в миг, по-смътен от догадка,
в равенските девойки пак
скръб по морето безвъзвратно
ту бликне, ту потъне в мрак…

И само сред звездите нощем,
взрян в бъдещия век суров,
сам Данте с орлов поглед още
ми пее за Живота Нов.

Май-юни 1909

—————————–

***

                          Ночь без той, зовут кого
                          светлейм именем: Ленора.
                                                    Эдгар По

Бе есен. И под звън на късен дъжд в стъклата
се блъсках над въпрос неразрешен до днес,
когато в кабинета - като дух в мъглата -
се вмъкна джентълмен. И с него - рошав пес .

Отпаднал, гостът край огнището приседна,
а песът на килима - с поглед тъжен, и добър.
И рече тихо гостът: „Вече ще е редно
пред своята съдба да се смирите, сър!”

„ Но старостта е жар и връщане повторно.” -
започнах аз, но нервно ме прекъсна той:
„Все същата е тя - на Едгара Ленора.
Поврат е невъзможен, друже мой!”

И мислех: бури е животът, и възторзи.
А с близостта на чужденеца странен как,
в часа вечерен, в примирената ми гордост,
е просто всичко днес и е спокойно пак.

Излезе той… Но тук е песът - непрестанно!…
Седи и в мен е вперен взорът му добър,
и сякаш, стоплил с лапа моето коляно,
ми казва: „Време е да се смирите, сър!”

2 ноември 1912

—————————–

***

Като химн, отзвучал в дни красиви,
моя дял - чер и глух - обнови…
О, Кармен, как е тъжно и дивно,
че в съня ми днес пак се яви.

Този глас, този шум, туй веселие,
с чудеса, затаени навред,
твойта буйна и вихрена прелест -
са по-чудни от звън на дайре.

И вървиш ти през гладни копнежи,
с царствен ход, като в древна страна,
и ухаят в косата ти нежна
рози, вплетени в тишина.

И по змийски извита и странна
спиш пияна, и в тебе блестят
морска шир, бряг честит и уханна,
непристъпна за мене мечта.

Виждаш ден незалязващ и ален,
там - сред твоя рожден бащин край,
как синее и властва, и пее,
и за теб е блаженство и рай.

В този рай всяка шир е безмълвна,
само ниско над бурен и храст,
с твоя глас като в бездна бездънна,
екне в бури от циганска страст.

28 март 1914

—————————–

***
                               На майка ми

Стихна вятърът. И здрач, и слава
             скриха езерото пак.
Схимникът благ книгата оставя,
              чака падащия мрак.

Ала пътят се е втурнал в изнемога -
              в пропаст ще слети….
Не избързвай, пясъко, за Бога!
              Дай ми отдих ти!

Свети цял от злато в заревото
              манастирски кръст висок..
Там да свърна, да се моля за живота! -
              той без вяра е жесток…

Но ме влачи, прашен, невъздържан,
              от местата, тачени преди,
пътят каменист, прелитащ бързо
              край монаси, езера, звезди.

Август 1914


***

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди - на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний -
Не приемлет лазурная тишь…
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло..
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

13 мая 1902

—————————–

***

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

—————————–

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906, Озерки

—————————–

***
Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!
Дай мне вздохнуть, освежить мою грудь!

В темных провалах, где дышит гроза,
Вижу зеленые злые глаза.

Ты ли глядишь иль старуха-сова?
Чьи раздаются во мраке слова?

Чей ослепительный плащ на лету
Путь открывает в твою высоту?

Знаю - в горах распевают рога,
Волей твоей зацветают луга.

Дай отдохнуть на уступе скалы!
Дай расколоть это зеркало мглы!

Чтобы лохматые тролли, визжа,
Вниз сорвались, как потоки дождя,

Чтоб над омытой душой в вышине
День золотой был всерадостен мне!

Декабрь 1906

—————————–

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Идём по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви тёмной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно - ворон глухо
Зовёт товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За лётом журавлиным…

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет…
О чём звенит, о чём, о чём?
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костёр в лугу далеком…

О, нищая моя страна,
Что? ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чём ты горько плачешь?

1 января 1909

—————————–

РАВЕННА

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди - всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.

Май-июнь 1909

—————————–

***
                        Ночь без той, зовут кого
                        Светлым именем. Ленора.
                                                  Эдгар По

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный
Решал всё тот же я - мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентльмен. За ним - лохматый пес.

На кресло у огня уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, сор».

«Но в старости-возврат и юности, и жара…»-
Так начал я… но он настойчиво прервал:
«Она - всё та ж: Линор безумного Эдгара.
Возврата нет. - Еще? Теперь я всё сказал».

И странно: жизнь была - восторгом, бурей, адом,
А здесь - в вечерний час - с чужим наедине -
Под этим деловым, давно спокойным взглядом,
Представилась она гораздо проще мне…

Тот джентльмен ушел. Но пес со мной бессменно.
В час горький на меня уставит добрый взор,
И лапу жесткую положит на колено,
Как будто говорит: Пора смириться, сор.

2 ноября 1912

—————————–

***

Ты - как отзвук забытого гимна
В моей чёрной и дикой судьбе.
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе.

Вешний трепет, и лепет, и шелест,
Непробудные, дикие сны,
И твоя одичалая прелесть -
Как гитара, как бубен весны!

И проходишь ты в думах и грезах,
Как царица блаженных времен,
С головой, утопающей в розах,
Погружённая в сказочный сон.

Спишь, змеёю склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне.

Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий, синий, певучий, певучий,
Неподвижно-блаженный, как рай.

В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетенных ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.

28 марта 1914

—————————–

***
                     Моей матери

Ветер стих, и слава заревая
           Облекла вон те пруды.
Вон и схимник. Книгу закрывая,
           Он смиренно ждет звезды.

Но бежит шоссейная дорога,
           Убегает вбок…
Дай вздохнуть, помедли, ради бога,
           Не хрусти, песок!

Славой золотеет заревою
           Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
           Да и что за жизнь без клобука?..

И опять влечет неудержимо
           Вдаль из тихих мест
Путь шоссейный, пробегая мимо,
           Мимо инока, прудов и звезд…

Август 1914