ОСЪДИХА ПАЛАЧА…

Петър Апостолов

***

Осъдиха палача. Отсякоха
главата му на градския площад.
- Благодарим ти, Боже, -
                цвилеше тълпата. -
Бе умен, но жесток.
Изискан, но злорад.
- Благодарим ти. Ето ни.
Прекрасни сме.
Изкъпани в кръвта му,
но разкаяни.
Дойде мигът.
            - Криле ни никнат, Господи.
След ден, след два ще бъдем вече ангели.
И виж лицата ни и слънцето,
и силата ни как разсича здрача.
Погледна Бог.
            И Бог видя.
                      И Бог заплака.
Над децата на палача.