Методия Ст. Тошевски

Методия Ст. Тошевски е роден на 18. 03. 1941 г. в село Ранци, Егейска Македония. Завършил е Икономически факултет в гр. Скопие. Познат е в Република Македония като държавник, поет и учен в областта на стопанската дейност, банковото дело и финансите. Автор е на множество научни и поетични книги, от които четири тома с избрана поезия - “Проверка”, “Докато чакам”, “Къщата” и “Аз” - издания на реномираното македонско издателство “Матица” - Скопие, 2007. Живее и работи в Скопие.


Публикации:


Поезия:

ЗАСЕНЧВАНЕ НА СНИМКАТА/ превод: Владимир Луков/ брой 38 март 2012