Козма Прутков

Козма Прутков е колективен псевдоним, под който в списанията „Съвременник”, „Искра” и др. през 50-60-те години на ХІХ в. са се изявявали поетите Алексей К. Толстой и братята Алексей, Владимир и Александър М. Жемчужникови. Аналог на българския Трендафил Акациев, сатиричните стихове на Козма Прутков пародират литературното епигонство. На български е превеждан от Иван Николов („Прах и перушина”, НК, 1975), Красимир Георгиев и др.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 38 март 2012

КЪМ ТЪЛПАТА/ превод: Красимир Георгиев/ брой 122 ноември 2019