ДЕНЯТ ТЕЖИ В ЗЕЛЕНИНА И ЗЛАТО…

Михайло Стелмах

превод: Младен Исаев

***

Денят тежи в зеленина и злато,
мост хвърля слънцето върху води
и дините пъстреят на стъблата
като деца с фланелки на бразди.

Тук вишната огърлица нанизва
и млечната мъгла дими в лъка,
с ведро от дама майката излиза
и кравата целува й ръка.