Михайло Стелмах

Михайло Панасович (Афанасиевич) Стелмах (11(24).05.1912-27.09.1983) е съветски украински писател и драматург. Роден в село Дяковци (сега Литински район на Виницка област на Украйна) в бедно селско семейство. Завършва средно образование (1929) и литературния факултет на Виницкия педагогически институт (1933). През 1933-1939 г. работи като учител из киевските села. Печата от 1936 г. В периода 1939-1945 г. служи в РККА, отначало като редови артилерист, а от 1944 г. след две тежки наранявания и лечения в Уфа - като кореспондент на Първи Украински фронт във в. „За честта на Отечеството”. По време на войната, във Воронеж и Уфа, излизат сборници с негови стихове - „Добро утро” (1941) и др. След войната работи като научен сътрудник в Института по изкуствознание, фолклор и етнография към АН на УССР - до 1953 г. Автор на сборника с новели „Брезов сок” (1944), на романовата трилогия: „Голямото семейство” (1950), „Човешката кръв не е водица” (1957), „Хляб и сол” (1959), по-късно тази трилогия е екранизирана (филми „Човешката кръв не е водица” (1960), „Дмитро Горицвет” (1961), „Хората не всичко знаят” (1963)). Автор на романите „Правда и кривда” (1961), „Мисъл за теб” (1969), на повестта „Над Черемош” (1952), на детските повести „Гъски-лебеди летят” (1964), „Щедра вечер” (1967), на комедията „Златната фъртуна” (1955). По негови сценарии са заснети филмите: „Над Черемош” (1954), „Живей, Украйна!” (1958), „Хляб и сол” (1970), „Гъски-лебеди летят” (1974), „Щедра вечер” (1976). Лауреат на Сталинска награда (1951) за романа си „Голямото семейство”, на Ленинска награда (1961) и наградата „Тарас Шевченко” (1980). Герой на социалистическия труд (1972).. Академик на АН на УССР (1978). Депутат във ВС на СССР от 1962 г. Подписал Писмото на група съветски писатели до редакцията на в. „Правда” от 31.08. 1973 г. срещу Солженицин и Сахаров. Погребан в Киев на Байковото гробище. Баща на писателя Ярослав Стелмах (1949-2001). На български са издадени романите му „Правда и кривда (Марко Безсмъртни)” (НК, 1963), „Песен за тебе” (НК, 1970), „Бели лебеди летят” (повест, НК, 1973), „Непослушко” (стихотворения и поеми за деца, НМ, 1976) и др.


Публикации:


Поезия:

ДЕНЯТ ТЕЖИ В ЗЕЛЕНИНА И ЗЛАТО…/ превод: Младен Исаев/ брой 38 март 2012

ЛЯТО/ превод: Тодор Харманджиев/ брой 45 ноември 2012

ЗА ПЪРВИЯ ЦВЕТЕЦ ПРЕКРАСЕН…/ превод: Иван Давидков/ брой 75 юли 2015


Литература за деца:

КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА ЩЕ ПОЖЪНЕШ/ превод: Пенчо Симов/ брой 48 февруари 2013