Александър Дугин

Александр Гелиевич Дугин (7.01. 1962 г, Москва) е руски философ (кандидат на философските науки; основател на идейното течение «неоевразийство»), политолог (доктор на политическите науки), публицист, ректор на «Нов Университет», лидер на «Международно Евразийско Движение» (МЕД); владее 9 езика, православен (старообрядец). Главен редактор на издателския център «ЭОН» (1988 -1991). От 1990 г. е главен редактор на алманаха «Милый ангел». От 1991 г. е главен редактор на сп. «Элементы». От 1991 г. е председател на Историко-Религиозната Асоциация «Арктогея». От 1996 до 1997 г. е автор и водещ на радиопрограмата «FINIS MUNDI» (Радио 101-FM). От 1997 до 1999 г. е автор и водещ на програмата «Геополитическое Обозрение» (Радио «Свободная Россия»). От 1998 г. е съветник на председателя на Държавната Дума Генадий Селезньов. Председател на секцията на «Центъра за геополитически експертизи» към Експертно-консултативния Съвет по проблемите на националната безопасност при председателя на Думата от 1999 г. През 2000 г. чете курс «Философия на политиката» в Международния Независим Еколого-Политологически Университет. Председател на Политическия Съвет (лидер) на Общоруското обществено-политическо движение «Евразия» от 2001 г. Председател на политическия съвет на партия «Евразия» (2002 - ноември 2003). От ноември 2003 г. е лидер на Международното Евразийско Движение. От март 2008 г. е неофициален идеолог на партия «Единая Россия». От септември 2008 г. е професор в Московския Държавен Университет «М. В. Ломоносов», директор на Центъра за консервативни изследвания при Социологическия факултет на МГУ. От септември 2009 г. е завеждащ катедрата по социология на международните отношения в социологическия факултет на Московския държавен университет «М. В. Ломоносов».


Публикации:


Публицистика:

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ Е ЗАПЛАХА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО/ превод: Румен Воденичаров/ брой 38 март 2012

ЕВРАЗИЙСКИ ПЛАН ЗА ПАТРИОТИЧЕН ПРЕЗИДЕНТ НА РУСИЯ/ превод: Румен Воденичаров/ брой 46 декември 2012

ФРАГМЕНТИ ОТ ИЗЯВЛЕНИЯ/ превод: Румен Воденичаров/ брой 64 юли 2014

ГЪРЦИЯ: ПОСЛЕДНАТА БИТКА (ENDKAMPF)/ брой 75 юли 2015

ПРАЗНИК ЗА ИСТИНСКИТЕ ЧЕРНОГОРЦИ/ брой 86 юли 2016

АКО ТРЪМП НЕ БЪДЕ УБИТ КАТО КЕНЕДИ, БЪДЕЩЕТО ИЗГЛЕЖДА ОПТИМИСТИЧНО/ превод: Румен Воденичаров/ брой 90 декември 2016

АТЕНТАТЪТ В ПЕТЕРБУРГ - ДЕЛО НА ГЛОБАЛИСТКИЯ ЕЛИТ/ брой 94 април 2017

НАРОДЪТ СРЕЩУ ФРАНЦИЯ/ брой 94 април 2017

СЪВРЕМЕННА ФРАНЦИЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В АНТИФРАНЦИЯ/ брой 96 юни 2017


Интервю с Александър Дугин:

АЛЕКСАНДЪР ДУГИН: „ЛИБЕРАЛИТЕ СА СЕКТА ОТ ФАНАТИЦИ”/ брой 45 ноември 2012