ИЗ „ВАНГА – ПОРТРЕТ НА ЕДНА СЪВРЕМЕННА МАГЬОСНИЦА”

Йеромонах Висарион (Зографски)

Из „Петър Дънов и Ванга - пророци и предтечи на антихриста. Част 2. Ванга-портрет на една съвременна мъгьосница”

Има огромна разлика между високата духовност на светиите и окултната екстатичност на обладаните от бесове. При християнската святост има свободно и благодатно общение между Бога и човека, докато при окултното обладаване (изпадането в транс) има заробване на човешката душа, невидимо свързване на човека от бесовете, грубо принуждение на човешката воля. Бесовете не могат да овладеят напълно човешкото тяло, а частично овладяват само някои негови функции, затова и се получава ефектът на ,,чуждия глас” или дори издаване на животински звуци. Ето защо в една от книгите за Ванга има описание на точно това: ,,светицата” ръмжи като куче, чупи кости и заплашва околните, че ще им стори зло. Нравствените последствия от подобни демонични обладавания могат да бъдат чести пристъпи на гняв, ярост, нетърпение, грубост, последвани от голяма психическа умора, главоболие, депресия и т.н. Тези големи изкривявания на човешката личност в сферата на нравствеността, както и дълбоките заблуждения по верови въпроси, са логично следствие от постоянното състояние на болна мистика и духовна прелест. Подобни контакти на неподготвената човешка душа с невидимия свят не само деформират личността, но и направо я погубват, предизвиквайки напоправими нарушения на психиката и дори на физиологията на човека. При това най-трудно е на човек да се откаже от своите лични сетивни възприятия на невидимия свят, защото той ги възприема като произхождащи от божествен източник. Но ако човек не разкъса тази тъмна илюзия, той ще бъде пленник на бесовете не само в този живот, но и във вечността. А целта на бесовете винаги е една и съща - колкото се може повече хора да бъдат измамени и погубени.

Кой е източникът на ,,дарбата” на Ванга - предварителен анализ

Ще започнем с разглеждане на информацията, получена от човека, прекарал (може би) най-много време с нея - Красимира Стоянова, племенница на Ванга и искрена нейна поклонничка, като впоследствие ще се спрем и на други важни свидетелства. Първо ще цитираме текст от книгата ,,Ванга”, представляващ подробно описание на съществата, с които общува ,,пророчицата” и от които Ванга черпи цялата си необикновена информация (интересно е и това, как г-жа Стоянова неубедително се опитва да прикрие някои неудобни истини, които самата Ванга ясно съобщава):
,,Какви са тези същества, които общуват с Ванга и често населяват нейния дом? Според нея, между тях съществува някаква йерархия, защото има ,,началници” които идват по-рядко и обикновено когато трябва да съобщават за изключителни събития или предстоят големи катаклизми. Тогава Ванга пребледнява, припада и от устата й започва да излиза глас, който няма нищо общо с нейния. Той е много силен и със съвсем различен тембър. Думите и изреченията, които излизат от устата й, нямат нищо общо с думите, които Ванга употребява във всекидневния си речник. Като че ли някакъв чужд разум, някакво чуждо съзнание се вселява в нея, за да съобщи чрез устата й за съдбовни за хората събития. За тези същества, с които общува, тя използва най-често термините ,,голяма сила” или ,,голям дух”, но това не бива да предизвиква нашите скептични усмивки; тези названия трябва да се приемат съвсем условно. Всъщност ние все още нямаме дори термини за тях. Просто тя си е избрала думи, които са най-близки до нейните понятия и разбирания.Този ,,глас”, който й предава, също трябва да се приема условно. Той звучи в нея самата, в ,,главата ми”, както казва Ванга, и тя го разбира и му отговаря мислено. Как става това, самата тя не може да обясни, но това общуване става леко и естествено; тя не го предизвиква, не може да го прекрати или избегне. Ванга обяснява, че тези ,,точки” или ,,сили” обикновено се носят във въздуха, защото ,,земята е нечиста”. Вероятно има съвсем друго обяснение, но според нейните разбирания, това е съвсем основателна причина”. Това описание на съществата, с които Ванга общува, много ясно ни представя светът на поднебесните духове на злобата, точно както е описан в Свещеното Писание и от Светите Отци. Виждаме и наличието на йерархия между тъмните сили; виждаме и описание на типично демонично обсебване, при което човек не може да контролира мозъчната и телесната си дейност; виждаме, че ,,силите” влизат самоволно в общение с Ванга, без въобще да се съобразяват с нейните желания, както и признанието й, че ,,тези сили се носят из въздуха, защото земята е нечиста”, точно според учението на Светите Отци, че въздухът и цялото поднебесие са сферата на действие на нечистите духове. Ето и друго подобно описание за общението на Ванга с ,,духовете”.
Въпрос: Говориш ли с духове?
Ванга: Идват много и най-различни.Някои от тях не мога да ги разбера.Но тези, които идват и са около мен, ги разбирам. Един идва, чука на вратата и ми казва: ,,Тази врата не е добра, смени я.
Въпрос: Помниш ли, като падаш в транс?
Ванга: Не. Не помня почти нищо. След транс аз се чувствам много зле през целия ден.

Огромна е разликата между окултната екстатика (изпадане в транс) и истинското богообщение. Ето какво говори св. Йоан Златоуст по този въпрос: ,,В идолските капища, когато някой човек бивал обладан от нечист дух и пророкувал, той бил като че ли свързан и воден от духа, без въобще да съзнава това, което говори. За такъв гадател е било свойствено да бъде в изстъпление, да търпи принуда и насилие и да изпада в неиствовство, като бесноват. А истинският пророк не е такъв, той говори всичко с трезва душа и здрав разсъдък, знаейки какво говори.
Нека отново подчертаем, че истинската православна святост има коренно различен характер в сравнение с това, което наблюдаваме при Ванга. При християнската святост има пълно и ясно съзнание за духовните преживявания, няма насилие над човешката воля. Бог не насилва човека, а с търпение и обич търси сърцето му: ,,Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене” (Откр. 3:20); ,,Синко, дай си мен сърцето” (Притч.23:26). В истинското богообщение е налице единение на човешката личност с личностният Бог, но при това общение личността на човека не се губи и унищожава, а дори напротив, човек се очиства от всичко безличностно и обезличаващо (като страсти, греховни навици, суетни пристрастия и т.н). Божията благодат преобразява човека не след природно бедствие и урагани, или след явяване на конници, а след съзнателна християнска аскеза и смирено изпълняване на Божиите заповеди. Обикновено са необходими дълги години на очистване на сърцето преди духовните плодове да започнат видимо да се проявяват. Друго важно условие е принадлежността на човека към Христовата Църква, участие в църковните Тайнства. Скоро ще видим колко е далече Ванга от това изискване, колко много са заблужденията й по отношение на християнската вяра. Що се отнася до извършването на чудеса, то чудесата могат да бъдат изява на святост, но могат и да не бъдат. Както знаем от житията на светиите, далеч не всички светци са извършвали чудеса. И обратното, има много случаи на извършване на чудеса при очевидна липса на святост (мъгьосници, врачки, съвременни екстрасенси с открито неморален живот, някои последователи на източни религии и т.н.), което е ярко свидетелство, че тези свръхестествени ,,чудеса” са дело на падналите духове.
Но мнозина следовници на Ванга сигурно отново и отново ще повтарят: ,,А как тогава тя лекуваше някои хора? Могат ли злите сили да лекуват?”.
Отговорът на Светите Отци е кратък и ясен: Да, понякога могат да лекуват. Но за да навредят на душата! Придобиването на телесно здраве (или всевъзможна информация) чрез окултни методи е голяма примамка. Свети Никодим Светогорец пише: ,,Демоните, дори и да лекуват тялото, поради отстъпка го лекуват, за да умъртвят душата”. Великият светител Йоан Златоуст също е категоричен:, ,По -добре е да умре човек, отколкото при Божиите врагове-магьосници и чародеи - да тича. Каква полза, ако изцелиш тялото, а душата загубиш? Каква полза, ако тук получиш малко утешение, а там бъдеш пратен във вечния огън със злите духове?”. Защо се наричаме християни? За да се покоряваме на Христа, а не на Божиите врагове.

Свидетелства от Свещеното Предание: какво съветват Светите Отци относно приемането на образи и какво предписват каноните на Църквата по отношение на хора, общуващи с нечисти сили

Свети Григорий Синаит говори:
,,Ти, надявайки се да бъдеш с Бога, никога не приемай, ако видиш нещо чувствено или духовно, отвън или вътре, дори това да бъде образът на Христа или Ангел, или на някой светец. Но пази ума далече от всякакви цветове, видения или образи. …Бог не се сърди на този, който старателно внимава над себе си, ако той, поради страх да не изпадне в прелест, не приеме това, което е за Него, без необходимото изпитване, но повече го похвалява като мъдър… ‘’.
Свети Симеон Нови Богослов също предупреждава за опасността от приемане на образи и чуване на гласове:
,,…. прелъстяват се и онези, които виждат светлина с телесните очи, усещат благовония с обонянието си, чуват гласове с ушите си и друго подобно. Някои от тях са полудели и в безумие ходят от място на място.Други са прелъстили, като са приели дявола, който се преобразил и им се явил като ангел на светлината, а те не разпознали това и не се поправили до края, и не искат да чуят съвет от никой…”

Как ,,лекува” Ванга и как лекуват истинските светии. Примери от практиката на Ванга и от житията на светиите; принципни различия.

Ванга никога не е лекувала хората директно, мигновено, с призоваване на Божието име, за разлика от светците, които в един миг често са лекували тежки, неличими болести. Някои Светци дори са възкресявали и мъртви, с дадената им от Бога благодат. А Ванга само е диагностицирала болестта и е насочвала към съответния лекар или (билко) лечение. В няколко по-редки случаи, когато тя действително е изцелявала някои хора (тези случаи ние ще опишем подробно), гледачката си е служила с типични магьоснически похвати, нямащи нищо общо с християнството.
Свети Дамян от Киево-Печерския манастир, презвитер и целител, който се представил в Господа през 1070 г.
,,Този достоен за удивление монах с гореща ревност преуспяваше във всяка добродетел. Мнозина свидетелстваха за неговия свят живот и високи духовни подвизи, за неговото смирение и послушание, за неговата покорност на всички братя. Но най-много тези, който жиееха заедно с него в една килия, виждаха кротостта му, виждаха как понякога по цели нощи не спи, но с усърдие чете светите книги и често застава на молитва. Постът и въздържаниeто му бяха изключително строги: освен хляб и вода той нищо друго не ядеше дори до своята кончина. Затова Господ го удостои с дар на чудотворство и то такова чудотворство, с което по-рано бе прославил съименния му Свой угодник, Свети безсребреник и чудотворец Дамян, а именно - благодатния дар на изцелението. Ако се случеше някой човек да дойде в светта обител и да води дете, страдащо от болест, или голям човек да дойде при преподобния игумен Теодосий, той заповядваше на блажения Дамян да се помоли над болния. Тогава светият презвитер със смирение и заради послушанието(считайки себе си за недостоен за дара на изцелението) извършваше молитви над болния и го помазваше с осветен елей. И по Божия благодат всички, които отиваха при него, получаваха здраве и се връщаха излекувани”.

Днес всякакви врачки, гaдателки, пророци, ,,контактьори”, екстрасенси и какви ли не други магьосници са на особена почит в едно бездуховно общество. Те са новите ,,пророци”. За съжаление, пророци на антихриста и негови предтечи, подготвящи последната, синкретична религия на вселенската измама. И наистина е твърде тревожно, че вече хора като П. Дънов, Ванга и техните лъжеучения биват положително възприемани и почитани както от обикновения човек, така и от голяма част от интелигенцията, която, загубила духовна ориентация, търси спасение в квази духовни течения и нехристиянски религиозни практики. Ако пък някой все още се опитва да съхрани чистотата на Богооткровеното Християнско учение и да изобличи новите лъжепророци, такъв непременно си навлича гнева на голяма част от обществото. А скоро, може би, ще си навлича и нещо по-тежко. Започва да се сбъдва пророчеството на Св. Антоний Велики за времената, когато хората ще обезумеят, и ако видят някой нормален, ще въстанат срещу него, казвайки: ,,Ти си безумен, защото не си като нас”. Това е пряко свързано и с всеобщото разрушаване на християнските нравствени ценности, които са били възприемани като такива още от времето на Св. Антоний Велики (4 век), та дори до времето на нашите баби и дядовци; ценности като брак, семейство, съпружеска вярност, труд, нелицемерна вяра, саможертвование.

И накрая отново ще повторим, че повечето съвременни нехристиянски учения не са само естествени човешки заблуждения, а са плод на съвместната дейност между хора и паднали духове. П. Дънов и Ванга не са само дълбоко заблудени хора, но са били и реални проводници на демонични сили. Това обяснява и тяхното голямо влияние върху хората (последното важи повече за Дънов, който е имал и естествените качества за лидер), обяснява защо думите им са съдържали в себе си особена сила, която понякога почти хипнотично е влияела върху хора, незащитени от Божията благодат. Именно затова нека винаги помним, че само с Божия помощ можем истински да се предпазим от козните на злобата, само в Бога е нашето истинско прибежище и надежда.