ЗАЩО ЗЕМЯТА Е КРЪГЛА

Наталия Апушкина

превoд от руски: Спаска Гацева

ЗАЩО ЗЕМЯТА Е КРЪГЛА

                В памет на Елена Нестерова

1

Кръгла е земята, да,
иска всеки да си има
слънце и заря любима,
и небето, и звезда.

Кръгла е земята, да,
всеки странник за да може
да намери в бури сложни
пътя свиден към дома.

И е кръгла още тя,
та в кръга й, по средата
да сме като брат до брата,
топлота до топлота.

И е кръгла още, знай,
да ни радва, да не дава
никой да строи държава
своя - в земния й рай.

2

Да правим, хайде, чудеса,
за тях у всеки има сили.
Да пишем стихове - писма
до непознати некрасиви.

Да върнем ценния билет
в прозорчето - преди началото
на филма - с мъничък букет
за касиерката печална.

Да завъртим във весел валс
тъгуващата дама вечно.
Ще видим после кой от нас
е спал щастлив в такава вечер.


***

Аз не живея, само ден след ден
описвам се във своите куплети.
Години не отлитнали - изпети,
къде ли са - въпрос е и за мен.

Поет и Бог от думите светлик
творят, а моят- целият е слово.
И ако туй е в моята основа,
животът няма как да е честит.

Лъжата, че съм жива, в мен расте,
отнасят ми я нови стихове.

1980


***

Що пролети, лудуване,
броиш ли, не броиш…
Умит с роса, бълнуваш
за Юни, Май. Не спиш.

Шумят череши, пълни
със тъмнина и фреш,
а вече, без да бързаме:
приятели сме днес.

Напразно вятър шумен
любовно ни зове.
Шептим си - тихи, умни,
другарски стихове.

Незначещи, невечни
в живота невелик.
Последна майска вечер
на пролетния миг.

2004


***

Настъпи време да изстина,
да се смиря, но нещо в мен не ще.
Неканено, то чука пак поименно
на вече излинялото сърце.
И пак се удря в него, птица бяла,
с такава жажда - сякаш побесняло…
Бих радостна била - животът свой
за този миг да разменя - без бой.
Но пръстен брачен с огледален смях
възпира най-последния ми грях.

2005