ЗАЛЪГАЛКИ И ИГРИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Кремена Ячева

АЛО, АЛО…


***
Ало, ало, телефон,
чуй молба голяма:
Днес целувки милион
ти предай на мама.

***
Тик - так, тик - так!
Слънцето изгрява.
Нашият часовник драг
вика: «Теди, ставай!»

***
Измий, измий, водичке
от бялата чешмичка,
очички и ръчички…
Най-бодър съм от всички.

***
Чип, чип в корито…
Кой така ми рита?
Две крачета, две ръчички
ще изплискат всичко.

***
Обичам много мама
и тя добра е знам,
но по-сърдита няма,
щом аз не ща да ям.

***
Гургуличке мила, мила,
с дрешка сива и герданче.
В ореха гнездо си свила.
Имаш ли си ти юрганче?

***
Плаче малката калинка:
„Скъсах свойта пелеринка.
Моля ти се, бабо мила,
нова би ли ми ушила.”

***
Охлю - охлю - охлювче!
Аз съм, виж, добро момче.
Ти побърза да се свиеш,
но защо от мен се криеш?

***
Мраве - мраве - мравчица.
Спряла се под сенчица.
Зрънцето й май тежи…
Няма време да лежи.

***
Цигу - мигу- цигулка.
Щурчо води си булка -
Пеперудката с воал.
Почва сватбения бал.

***
Жабката се с мен заяжда.
В жабуняка се обажда.
Имала си цял басейн.
Ходила на плаж по Рейн.

***
Щърко трака, трака, трака.
Там сега кого ли чака
сам сред тоя жабоняк
на единия си крак?

***
Патенца самички плават.
Няма ли да се удавят?
Вирът тука бил дълбок -
каза ми един жабок.

***
Чик - чирик, чик - чирик.
Ама, че си ми плашлив!
Зная ще долитнеш в миг
вържа ли котака сив.

***
Ласто - ласто - ластовичко!
Вярно ли, че знаеш всичко?
Крокодилите ужасни
толкова ли са опасни?

***
Пиленце жълтур - жълтурче.
Пухкаво сладур - сладурче,
ти недей така ми писка,
да те галя ми се иска.


ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО


ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Теди си има носленце.
Като носле на заенце.
За какво му е носленце?
Да подуши цветята…
Но се пази от пчелата!

Теди си има очички
под вити, извити веждички.
За какво му са очички?
Денем да вижда децата.
Нощем да търси луната.

Теди си има ушички
под меки, руси косички.
За какво му са ушички?
Да слуша вечер в кревата
мамина песен позната.

Теди си има устенца,
езиче и бели зъбенца.
За какво му са устенца?
Да целува сутрин всички
с малките устички.

———————————-
/С тази залъгалка, ако детето се оглежда в огледало,
докато се казва текста, то научава частите на лицето.
Заменете само името на Теди с името на Вашето дете./


РАЗГОВОРКА СЪС ЗАЙО

Срещна Зайко юначага.
Разглежда го и не бяга:
- Къде ти са, Теди, ръцете?
- Ето ги. Пляскам и с двете.
- Къде ти са, Теди, краката?
- Ето ги. Скачам и с двата.
- Къде ти са, Теди, очите?
- Ето ги под вежди извити.
- Къде ти са, Теди, ушите?
- Ето ги тук под косите.
- Къде ти е, Теди, нослето?
- Ето го отпред на лицето.
- Къде ти е, Теди, устата?
- Ето я с усмивка позната.
- Но имаш ли, Теди, мустаци?
- Не!… Има и малки юнаци.

————————————–
/С тази залъгалка, ако детето се оглежда в огледало,
докато се казва текста, то научава частите на лицето.
Заменете само името на Теди с името на Вашето дете./


***

Пляс, пляс, ръчички.
Пляс, пляс, сестрички.
Ха подай ми лявата.
А сега пък дясната.
Нека пак да плеснем.
Жабките да стреснем.

Троп - троп, краченца.
Хоп - хоп, братленца.
Ха тропни със лявото.
А сега пък с дясното.
Нека и да скокнем.
Зайко да надскокнем.

——————————-

/Докато казвате текста,
а детето изпълнява движенията,
то научава съответно коя е лявата
и коя е дясната му страна./


***

Така се гали детенце…
Така се потупва жребченце…
Така се щипва носленце…

——————————-

/Играе се като подобна народна игра.
Детето се гали по главичката,
потупва се по гръбчето
и се щипва по носленцето,
докато се казва текста./


И РЪЧИЧКИТЕ ИГРАЯТ


***

Да направим люлка
и да люшнем Юлка.
Люш, люш, люш -
ей така на уж.

——————————-

/Играе се като подобна народна игра.
Хващате двете ръчички на детето,
сякаш образувате „люлка”.
Докато се казва текста, люлеете „люлката”./


***

Така се пържат мекици. /Дланите се търкат напред-назад./

Така се разточват пици. /Дланите се търкат в кръг./

Така се правят кюфтета. /Дланите се пляскат една върху друга. /

Така се измиват ръцете. /Ръцете сякаш се мият. Всеки своите./

——————————-

/Играе се като подобна народна игра.
Детето и възрастният застават един срещу друг.
Подават си ръцете. Докато се казва текста, се изпълняват
имитиращи движения./


***

Детето:
Гу-гу-гу-гу-гу-гу…
Гълъбчета мили,
где гнездо сте свили?
Я при мен се спрете
и зрънца клъвнете.

Гълъбите:
Гу-гу-гу-гу-гу-гу…
Ще си клъвнем, мило.
Но се е стъмнило.
Бързаме, че в бука
малките ни гукат.
Фър-р-р….

——————————–

/Играе се като народната игра „Гуси, гуси…”
Дланите на детето и на възрастния са обърнати надолу,
редуват се хванати с пръсти една върху друга.
Заедно тактуват ритъма на текста. При думата „Фър-р-р”
се пускат и имитират крила т.е. „гълъбите отлитат”./


***

В най-голямата тава
джудженце прави баклава.
Ето тъй я то навива.
После ей така полива.
Братчетата му юнаци
чакат, сучат си мустаци.
И на всякое джудже
джуджето дало по парче:
На това дало. /Свива се палеца./
На това дало. /Свива се показалеца./
На това дало. /Свива се среден./
На това дало. /Свива се безимен./
На това дало. /Свива се кутре./
И всички сладко яли.
Три дни весели си пяли.

———————————-

/Играе се като народната игра.
Докато казвате текста, с Вашия показалец
правите кръгове върху дланта на детската ръчичка.
Свивате и последователно детските
пръстчета в юмруче, което обгръщате
със своите длани./


***

Ние сме приятели добри
в игра и в работа дори:
Палецът на всекиго помага.
Показалецът да съветва му приляга.
Средният е най-голям и умен.
Безименият пък е сладкодумен.
Кутрето е малко и игриво,
но трябва ли е много работливо.

———————————-

/Текстът се казва като се показват
пръстчетата на детето. Така детето научава
наименованията на пръстите на ръката./


***

Събрали са се на поляна
рано утром от зарана
все юнаци със калпаци.
Хоро тропат тез юнаци:
Палецът хорото води,
Показалецът след него скача,
Средният пък все подвиква,
Безименият с устни свири,
Кутрето хоро завива.
Иху - иха, иха - ха - ха.
Веселят се на поляна…
Вече вечер там настана
и юнаци със калпаци
морни сучат си мустаци.

———————————-

/Докато се казва текста, се показват
пръстчетата на ръчичката на детето.
Така то научава наименованията
на пръстите на ръката./


***

Срещнали са се веднъж
като патенца след дъжд
палец с палец,
показалец с показалец,
среден със среден,
безимен с безимен,
кутре с кутре…
Плеснали ръка в ръка.
Поздравили се така.

——————————–

/В тази игра може да се „срещат” пръстите
на двете детски ръчички или пръстите на детскага ръчичка
с пръстите на ръката на възрастния.
Упражнява се координация на движенията./


БРОИЛКИ


БРОИЛКА С КОТЕТА

Наша Писана спи и сънува:
котета малки край нея лудуват.
Едно коте гони сива мишка.
Две котета четат чудна книжка.
Три котета си плетат ръкавици.
Четири котета похапват мекици.
Пет котета танцуват и пеят.
Шест котета за нещо се смеят.
Седем котета нижат герданчета.
Осем котета си слагат коланчета.
Девет котета се люлеят на люлки.
Десет котета се правят на булки.
Наша Писана още сънува…
Викам я аз, тя ме не чува.


БРОИЛКА В ДЪЖД

Дъжд проливен завалял.
Навсякъде вода и кал.
Под един листец се скрили:
десет пеперудки мили,
девет скачащи щуреца,
осем зелени скакалеца,
седем бръмбари свадливи,
шест мравки мълчаливи,
пет калинки добродушни,
четири светулчици послушни,
три пчелици натежали,
две осички със кинжали
и една нахална листна въшка
дошла по тъничката дръжка.
Тя пък постоянно лапала…
Защо ли под листа прокапало?…


БРОИЛКА С ЛИГАВНИЧЕ

Първа лъжичка - супата е вкусна.
Втора лъжичка - опарих горна устна.
Трета лъжичка - всичко ще изям.
Четвърта лъжичка - и морковчето там.
Пета лъжичка - Картоф, не ще избягаш.
Шеста лъжичка - коланчето ме стяга.
Седма лъжичка - ще нахраним и котака.
Осма лъжичка - за игра ме мирно чака.
Девета лъжичка - ще стана аз голям.
Десета лъжичка - но само ако ям!


БРОИЛКА ПРЕЗ ДВЕ

Играли са си във снега
и гърло ги боли сега:
две врабчета с боси крачета,
четири врабчета без палтета,
шест врабчета с голи вратлета,
осем врабчета с червени нослета,
десет врабчета - палави момчета.
Играли са си във снега
и гърло ги боли сега…


ЗАДАЧКА В ЛОДКА

Тръгнали със платноходка
на весела морска разходка:
една мушица със свита душица,
две пеперуди с крилца от слюда,
три комара - всеки с китара,
четири щуреца - синове на Свиреца,
пет калинки като малинки.
Колко са в лодката познайте.
„Приятен път!” им пожелайте.