Румен Шивачев

Румен Шивачев (Институт за литература при БАН) е литературен историк, изследовател, поет и правнук на д-р Кръстьо Кръстев. Съставител на книгите „Алеко Константинов - вечният съвременник” (2006), „Д-р Кръстев в писмата си” (2007), „Боян Пенев. Неизвестни писма до Спиридон Казанджиев” (2007) и др.


Публикации:


Критика:

С ЛИЦЕ ПРОТИВ МРАВУНЯКА/ брой 37 февруари 2012