Димо Тодоров

Димо Тодоров, историк и краевед, е роден на 12.02. 1930 г. в село Малки Вършец, Севлиевско. Завършва гимназия в Севлиево и библиотекознание и история в София. Секретар- библиотекар в читалището на родното си село - 1952/1954 г. В периода 1955/1962 г. е директор на градската библиотека в Димитровград, а през 1963/1990 г. - директор на ОкръжНИЯ исторически музей в Габрово. Занимава се с проучване и популяризиране на дейци от Възраждането до наши дни. Създател е на музейните сбирки на детето-партизанин Митко Палаузов в Габрово, на прочутия борец Дан Колов в село Сенник и на Пеньо Пенев в родната му Добромирка. Негови публикации за дейци от Габровски окръг, на туристически, въздържателни и др. теми са излизали в сборници, списания и вестници Съученик на Пеньо Пенев. Автор на две книги за поета: „Пеньо Пенев - лирикът, съученикът. Глас и съвест на нашето време” (2008) и „С поета Пеньо Пенев на път” (2010).


Публикации:


Публицистика:

ПОЕТЪТ И ЧОВЕКЪТ ПЕНЬО ПЕНЕВ/ брой 37 февруари 2012