Мохамед-Нури Османов

Мохамед-Нури Османович Османов, професионален иранист, е роден на 6.02.1924 г. в Махачкала в семейството на служащ. Известен изтоковед от Република Дагестан. Преводач на Корана. Познавач на арабския и персийски език. Автор на трудове за живота и творчеството на Фирдоуси и Руми. Огромен е приносът му за укрепването на двустранното сътрудничество между Таджикистан, Русия и Иран, както и популяризиране и опазване на културното наследство на персийско-таджикската литература. Лауреат на Държавна награда на РФ. Доктор на филологическите науки. Професор в Дагестанския държавен университет. Директор на Института по исляма в Дагестанския държавен университет. Член-кореспондент на Йорданската Кралска ислямска академия. Чуждестранен член на АН на Таджикистан. Понастоящем работи върху съставянето на речник на суфийски термини.


Публикации:


Публицистика:

РУМИ/ превод: Tатяна Любенова/ брой 37 февруари 2012