СОНЕТ ЗА ДУШАТА

Ервин Айцингер

превод: Кръстьо Станишев

От мрачния затвор на тялото
изстрелва се сама душата,
невидимо е полетялото
пътуване през висината.

Сломила земното привличане,
разбила робството телесно,
подир възслава и отричане
се взира в Царството небесно.

Виновна съвест не тревожи я,
че е напуснала земята,
лети към Светлината Божия
на ангелите със крилата,

за да застане в изнемога
без страх пред милостта на Бога.