Андрис Ирбитс

Андрис Ирбитс (Игумен Даниил) е роден през 1976 г. в Рига, Латвия. 10-годишен се посвещава на църквата. Завършва Киевската Духовна Семинария и Академия. Служи като свещеник в Берлинския катедрален събор и е секретар на архиепископа, отговарящ за връзките на Берлинската епархия към Руската православна църква на Московската Патриаршия с обществеността и политическите кръгове в Германия. Пише стихове и проза.


Публикации:


Поезия:

ГОДИНИТЕ…/ превод: Мария Шандуркова/ брой 36 януари 2012