СВЕТОВЪРТЕЖ

Асен Аврамов

СВЕТОВЪРТЕЖ

             На Евстати Бурнаски

От селска пътека
заспалото детство се буди.
И мигове прецъфтели
гледат от снимки далечни.
А някои - някога играли -
мислят, че са вечни.
Всеки на свойта разчита
и против е за други.
Подарява залци от общата пита
и препива с партийни заслуги.
В този ден хаотичен
с дъх на вина
не продавай талант поетичен
на пазарна цена!


БОГОРАВЕН

Когато
първи петли пропяха,
аз се изкачвах
по стълбата на твоите мигли.

Когато
втори петли пропяха,
аз до бога седях
с откраднатия плод.

Когато
трети петли пропяха,
аз пеех със тях
и слизах,
слизах,
по
разсъмването.


ПРЕДИ РАЗСЪМВАНЕТО

Всяка вечер
отварям прозореца на сънищата
и върху сянката на земята
отново подреждам деня.
Раздирам облачни пердета,
от ресните на слънцето
събирам от птиците пера.
Косите сресвам
на тревите заспали,
глухарчета засявам
на децата
за босите пети.
И не забравям
под тежките камъни да сложа
змийските глави.