НА КУЛИКОВСКОТО ПОЛЕ

Александър Блок

превод: Димитър Горсов

НА КУЛИКОВСКОТО ПОЛЕ

1.

Реката се разстла. Тече и тъжно мие
           порутения бряг.
В степта, зад сипеите, в дълъг ред се вият
           купите и скърбят.

О, моя Рус! Жена! До болка вече
           е ясен този път -
път на татарски древен гняв, обречено
           вбит в нашта гръд.

Път в степите ти, в мъката безкрайна,
           Рус - в твойта мъка път.
Ала мъглите, пълни с мрак и тайни,
           не ще ни спрат!

Щом стигнем, пак ще озарим с огньове
           нощта далеч.
И в дим ще срещне знамето сурово
           стоманен хански меч…

Все бой!.. Ни мир, ни отдих сме отпили
           сред кръв и прах.
Лети, лети там бойната кобила -
           кобилата без страх…

Край няма. Мяркат се зли версти, бродове…
            Спри вече! Спри!
Кръжат зловещи облаци под свода,
            в кръв залезът гори!

В кръв - залезът!.. Сърцето - в кръв обилна…
            Плачи, сърце, плачи!
Умора няма!.. Степната кобила
            в галоп лети!

2.

В полунощ тук спряхме безотрадни…
Немислим бе пътят ни назад!
Лебеди крещяха зад Непрядва
и отново там крещят, крещят…

Пътят зъл - напечен като камък.
Зад реката - кръвожаден враг.
Светъл стяг над полковете пламенни
никога не ще се вейне пак…

И глава обронил към земята
някой казва: „ Меча наостри,
в боя лют за делото ни свято
сред гмежта татарска с чест умри!..”

Аз не съм пръв воин, ни последен -
дълго ще болееш в тишина…
Помени в молитвата поредна
името ми, доблестна жена!

3.

Щом Мамай взе с ордите в безкрая
             път, река и степ,
в тъмната шир - гневно и потайно -
             ние бдяхме с теб.

И след Дон, в оная нощ зловеща,
             в синкавия здрач,
твоя глас дочу сърцето вещо
             в лебедния плач.

Като облак в полунощ се вдигна
             княжата войска;
стремената майчин плач достигна
             с кървава ръка…

Рееха се в кръг среднощни птици
             над света унил
и видях над Рус как рой зарници
            пазят княза мил.

Орлов вик в татарските дружини
            бедствен страх всели.
А Непрядва бе като княгиня
            в було от мъгли.

От мъглите, от Непрядва спяща
            щом ме навести,
дрехата ти, ясна и блестяща,
            коня не смути.

Ти в сребро окъпа благосклонно
            меча с остър ръб
и огрея прашната ми броня
            върху моя гръб.

А в зори, щом ордата сговорна
            връхлетя над нас,
зърнах твоя лик неръкотворен
            над щита си аз.

4.

И пак вековечната мъка
тревите преви над пръстта.
И пак зад реката помръкнала
зовеш ти далече в степта.

Табуните прашни без вест са
пропаднали, родна страна.
И страст, и омраза се смесват
под ниската щърба луна.

И аз с тая мъка вековна -
див вълк под луна - без да ща
се питам: из мрака съдбовен
през теб накъде да летя?

Аз чувам кипежа на сеч и
татарските крясъци зли.
И виждам - из Рус надалече
пожарът степта пепели.

Обзет от скръбта си могъща,
препускам на белия кон.
И черната нощ ме загръща
със облаци в чер небосклон.

Подемат се светлите мисли
в терзаното мое сърце.
И чезнат пак светлите мисли
сред огъня, лумващ без цел…

„Ела ти о, чудо красиво,
и святост с нов плам възвести!”
Ветрее се конската грива,
сред вихрите мечът ехти…

5.

             И мглою бед неотразимых
             грядущий день заволокло.
                                   Вл. Соловьев

Пак над полето Куликовско
мъглата стръвно връхлетя,
и като дим, внезапно проснат,
обви грядущето ни тя.

Иззад покоя непробуден,
иззад дълбоките тъми,
не чувам вече в битки чудни
ек мълниен да прогърми.

Но аз усещам, че настават
дни яростни на смърт и смрад!
Над вражи стан там проехтяват
тръби и лебеди крещят…

Сърцето вехне от покоя.
Зли облаци кръжат над нас…
Искрят доспехите пред боя…
Моли се! Твой е този час!

—————————–

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

1.

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
        И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
        В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
        Нам ясен долгий путь!
Наш путь - стрелой татарской древней воли
        Пронзил нам грудь.

Наш путь - степной, наш путь - в тоске безбрежной -
        В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы - ночной и зарубежной -
        Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
        Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
        И ханской сабли сталь…

И вечный бой! Покой нам только снится
        Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
        И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…
        Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
        Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
        Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
        Несется вскачь!

7 июня 1908

2.

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…

На пути - горючий белый камень.
За рекой - поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: “Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!”

Я - не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

8 июня 1908

3.

В ночь, когда Мамай залег с ордою
            Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою,-
            Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,
           Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
           В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
           Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
           Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
          Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
          Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом
         Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
         Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,
         Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
         Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
         На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
         На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной
         Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
         Светел навсегда.

14 июня 1908

4.

Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали…

Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне…
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем…

“Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!”
Вздымается конская грива…
За ветром взывают мечи…

31 июля 1908

5.

             И мглою бед неотразимых
             Грядущий день заволокло.
                                   Вл. Соловьев

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.- Молись!

23 декабря 1908