ТОЙ ЗАПОЧНА ПЪРВИ

Николай Самохин

превод: Татяна Любенова

В нашия двор се биеха две момчета. Единият лежеше на земята, а вторият седеше върху корема на поваления и се мъчеше да му извади очите. Господи, до каква мръсотия изпаднаха децата! В нашето време всичко беше по-различно. Не, разбира се, ние също се биехме. Но независимо от това, очите не сме си вадили. Откъде у тях тази жестокост? Я, виж, какво прави, негодникът - хванал го е за косата и удря главата му в земята. А и вторият не е по-лош - няма какво! Изхитри се и захапа горния за пръста.
- Разтървете ги! - каза ми съседката от четвъртия вход. - Мъж сте.
Е, разтървах момчетата, нищо, че навярно всеки от тях има баща и това не е моя работа.
- Ти защо се опитваш да му извадиш очите! - казах на горния. - У-у, варварин!
- А какво! - викна бившият горен. - Той пръв започна! - и ритна бившият долен.
Долният се прицели и се изплю върху брадата на горния. И се започна….
Аз ги хванах за ушите, заставих ги да се помирят и си отидох у дома. Жена ми ме срещна със сълзи.
- Брикин отново е омазал бравите на вратите с безир! - ридаейки, каза тя.
- Ах, така значи! - изревах аз и извадих от джоба си ножа. Изтичах в кухнята, отрязах жиците на брикиновото електрическо котлонче, безшумно се промъкнах до вратата на стаята му и здраво ги намотах, използвайки скоби за висящ катинар.
После се отдръпнах настрани и викнах:
- Горим!
Брикин със замах се удари във вратата и виейки, се замята из стаята.
А ние с жена ми седнахме да пием чай.
Докато пиехме чай, Брикин провря в процепа ножовка, преряза проводника, изхвърли в коридора прахосмукачката, включи я на обратен ход и вкара при нас през отвора на ключалката половин килограм прах.
Пипнешком се измъкнах от стаята, хванах котката на Брикин и я изхвърлих в шахтата за смет.
Брикин се преобърна, натисна някак копчето и у нас веднага изпопукаха всички лампи на полилея.
Тогава, без да кажа и дума, изскочих от двора, разбих катинара на гаража на Брикин и надупчих с вилица и четирите гуми на неговия “Москвич”. После не мислих много и източих от резервоара бензина. В края на краищата, той започна първи.