САМОТНО Е…

Петър Апостолов

***
Самотно е.
           Студено е.
                    Октомври.
От спомена за птиците -
                                      боли.
Земята
твърде много ни обича
                         и ни погребва,
                                      да ни възвиси.