Бранко Ристич

Бранко Ристич е роден през 1961 г. във Велики Шилеговец (Крушевац). Основно училище и гимназия завършва в родното си място и в Крушевац. Литература и магистратура завършва във Филологическия факултет в Скопие, а докторат - във Философския факултет в Нови Сад. Пише поезия и проза, занимава се с научна работа, превежда от български, руски и македонски език. Издал е книгите с поезия: „Анатомия на едно защо?”, “Идва очакване”, „Безименен”, „Разпнат насън”, „Молитва за Косово”, изследвания и есета: „Ванчо Николески” (баща на македонската литература за деца), “Приказки”(интерпретация на сръбски народни приказки за основното училище), „Интерпретативен метод и мислови мотиви в поезията на Пейо Яворов (време, символ, цвят), „Дидактика и литература в поезията и прозата за деца на Ванчо Николески”, “Тълкуване на лириката” (студии за сръбската и българската лирика), „Тълкуване на лириката за деца”. Преводи от македонски: „Панорама на македонската поезия 1965-1995, Димитър Башески: “Завет” (поезия), Бранко Цветковски „Небесни места” (поезия). Преводи от български: Никола Вапцаров: “Песни” (двуезична), Чудомир (пет книги притчи), Веселин Стоянов (роман), книги с поезия на Гриша Трифонов, Мая Дългъчева, Иван Матанов, Сибила Алексова, Светослав Георгиев, Иван Габеров и Михаил Белчев. Член на дружеството на писателите на Войводина, член на Съюза на българските писатели и редовен член на Българската Академия на Науката и Изкуствата(БАНИ). Носител на златна значка на КПЗ на Сърбия и на международната награда за литература “Никола Вапцаров”. Работи в Учителския факултет на Университета в Прищина (Косовска Митровица). Живее и твори във Велики Шилеговец и Нови Сад.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „МОЛИТВА ЗА КОСОВО”/ превод: Ели Видева/ брой 36 януари 2012